SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

25. 07. 2017.

Ekspertska posjeta Savjeta Evrope organizovana je  24. i 25. jula 2017. godine, u Podgorici, u okviru koje su eksperti Savjeta Evrope pružili podršku Sudskom  i Tužilačkom savjetu u procesu pripreme nacrta budžeta za pravosudne institucije za 2018. godinu.

Ekspertska posjeta, koja se sprovodi u okviru Projekta ”Odgovornost u pravosudnom sistemu”, obuhvatala je dvodnevni seminar sa predstavnicima oba savjeta, na temu standarda i najboljih praksi u oblasti budžetskog planiranja i pripreme budžeta za pravosudne institucije na nivou zemalja članica Savjeta Evrope. Takođe, održani su odvojeni sastanci u Sudskom i Tužilačkom savjetu, kako sa članovima savjeta, tako i sa predstavnicima ovih institucija koji su neposredno uključeni u proces pripreme budžeta, gdje su analizirani pripremljeni materijali i nacrti budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo.

Tokom ove misije, predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević, primio je eksperte Savjeta Evrope, Georga Stawa, predsjedavajućeg Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) i Adisa Hodžića, člana CEPEJ-a.

Pozdravljajući uvažene goste iz CEPEJ-a, predsjednik Sudskog savjeta je izrazio zahvalnost na kontinuiranoj podršci i veoma korisnim seminarima  koji se organizuju za predstavnike svih pravosudnih institucija. I ova ekspertska misija SE je samo nastavak dobre koordinacije i realizacije već dogovorenih aktivnosti Sudskog savjeta i Savjeta Evrope u okviru Horizontalnog programa za zapadni Balkan i Tursku. Riječ je o četvrtoj komponenti projekta koja je konkretno usmjerena na jačanje kadrovskih kapaciteta.
 


Ostale informacije