SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

05. 09. 2017.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević primio je danas sudiju Apelacionog suda u Rimu, Mariju Graciju Benedeti (Maria Grazia Benedetti), rukovodioca projekta EUROL II.
Evropska komisija sprovodi novi projekat pod nazivom "Podrška EU vladavini prava II (EUROL II)", u cilju podrške  Crnoj Gori kako bi se jačala efikasnost pravosuđa i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala putem efikasnijih istraga i krivičnog gonjenja.
Pozdravljajući uvaženu gošću,  predsjednik Sudskog savjeta je izrazio zahvalnost na kontinuiranoj podršci i veoma konstruktivnim sugestijama i komentarima koje je sudija Benedeti dala na Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2018 ( za period 2017-2018).
 
Gospođa Benedeti je iznijela prije svega čestitke za složen i sveobuhvatan rad i pravovremeno ažuriranje aktivnosti u sektoru pravde.

Nije uvijek jednostavno postaviti smjernice za jačanje i razvoj sistema pravosudnih institucija, a indikatori nijesu u svakoj situaciji adekvatni za registraciju poboljšanja i nedostataka, posebno kada je u pitanju kvalitet odluka koje mogu uticati na nezavisnost sudstva, ili efikasnost usvojenih mjera, što zahtijeva konstantno praćenje i procjenu percepcije, navela je ona.
 
Predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević je naglasio da će svi akteri zaduženi za poglavlja 23 i 24 biti posvećeni ostvarivanju strateških ciljeva predviđenih Strategijom-jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa; jačanje efikasnosti pravosuđa; crnogorsko pravosuđe kao dio evropskog pravosuđa; jačanje dostupnosti, transparentnosti i javnog povjerenja u pravosuđe; kao i razvoj pravosudnih institucija i drugih institucija u funkciji pravosuđa.
 

Ostale informacije