Saopštenje za javnost

14. 09. 2017.

Novoizabrane  sutkinje Vrhovnog suda Crne Gore, dr Vesna Vučković i Vesna Jočić i sutkinja Višeg suda u Bijelom Polju, Sanja Konatar, kao sudije koje napreduju u sud višeg stepena, potpisale su danas tekst svečane zakletve pred Sudskim savjetom Crne Gore.
 
Predsjednik Sudskog savjeta, dr Mladen Vukčević i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore,Vesna Medenica poželjeli su novoizabranim sutkinjama uspješan rad, navodeći da vjeruju da će i ubuduće svoju sudijsku funkciju vršiti savjesno i odgovorno, te da će doprinijeti reformi pravosudnog sistema u cilju stvaranja modernog i efikasnog pravosuđa Crne Gore.
 

Ostale informacije