Saopštenje za javnost

23. 09. 2017.

Delegacija Sudskog savjeta Crne Gore, u sastavu dr Mladen Vukčević, predsjednik i Loro Markić, član Savjeta, boravili su 21.i 22.09.2017.godine, u zvaničnoj posjeti Prištini, na poziv Nehata Idrizija, predsjednika Sudskog savjeta Kosova.
 
Tom prilikom, oni su imali susrete sa članovima Sudskog savjeta Kosova, predsjednikom Tužilačkog savjeta Kosova, Blerimom Isufajom i njegovim saradnicima, kao sa predstavnicima sekretarijata oba savjeta.
 
Tokom razgovora, sagovornici su razmijenili iskustva u vezi pitanja sastava, nadležnosti, funkcionisanja i aktivnostima ovih institucija, posebno dijela koji se odnosi na ocjenjivanje i napredovanje sudija i tužilaca, ali i vođenja disciplinskih i etičkih procedura.
 
Takođe, predsjednici i članovi savjeta dvije države razgovarali su i o modelitetima unapređenja buduće saradnje, sa namjerom da se afirmišu principi vladavine prava, nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti u pravosuđu. Ta saradnja može obuhvatati relevantna područja nadležnosti, pored saradnje u vezi sudske administracije i organizacije, stručnog usavršavanja sudija i njihove kontinuirane edukacije.
 
Posebno je istaknuta koordinacija i zajedničke aktivnosti u BEMNCJ i ENCJ.
Pored sastanaka u Sudskom i Tužilačkom savjetu Kosova, delegacija Sudskog savjeta Crne Gore imala je susret i sa novoizabranim predsjednikom Vrhovnog suda Kosova, gospodinom Enverom Pecijem.
 
Takođe, domaćini su organizovali posjetu Pravnom fakultetu u Prištini, razgovor sa studentima, dekanom i profesorima ovog Fakulteta,  kao i posjetu Pravosudnoj akademiji Kosova i novosagrađenom kompleksu u kojem je smještena Palata pravde, odnosno svi sudovi i sudske i tužilačke instance.

 

Ostale informacije