SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

28. 09. 2017.

Predsjednik Sudskog Savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević na poziv Instituta za uporedno pravo Beograd i Pravnog fakulteta Univerziteta Union, učestvovaće na Naučnom savjetovanju na temu „Reforma pravosuđa i izmjene Ustava Republike Srbije“, koje se održava u Beogradu,  29. i 30. septembra 2017. godine.
 
Predsjednik Vukčević će imati izlaganje i predstaviti svoj naučni rad, „IZAZOVI  DISCIPLINSKE I ETIČKE ODGOVORNOSTI SUDIJA-NORMATIVNI OKVIR  I PRAKSA U CRNOJ GORI“.

Ostale informacije