SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02. 10. 2017.

U okviru realizacije Projekta „Unapređivanje kurikuluma, jačanje međunarodne saradnje i snaženje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa“ (CABUFAL), dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, boraviće u Hrvatskoj, od 02-06. oktobra 2017. godine. U okviru ovog dijela projekta učesnici će posjetiti Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Cilj studijskog boravka u Splitu je da se sa evropskim i regionalnim partnerima u ovom projektu–univerzitetskim profesorima, dekanima, sudijama i eminentnim pravnicima, razmijene iskustva i učine dostupnim crnogorskoj pravnoj struci.

Učesnici će se upoznati sa studijskim programima Sveučilišta u Splitu, vodiće se diskusije o nastavnim pojmovima i metodama, a organizovane su i diskusije na teme: EU-kako do savršenije Unije; Načelo zakonitosti pred izazovima evropskog krivičnog prava; Harmonizacija hrvatskog krivičnog postupka sa evropskim zakonima - aktuelne izmjene i dopune zakona; ,Načelo zakonitosti pred izazovima evropskog krivičnog prava.

Ostale informacije