SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

03. 10. 2017.

Tokom studijskog boravka u Splitu, kao dio Projekta „Unapređivanje kurikuluma, jačanje međunarodne saradnje i snaženje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa“ dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, kao i jedan broj profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, posjetili su danas Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ovom prilikom razgovarali su sa prof.dr.sc Željkom Radićem, dekanom i ostalim profesorima.
Tokom susreta razmijenjena su mišljenja o međunarodnoj i regionalnoj naučno-nastavnoj saradnji i nastavnim pojmovima i metodama rada.

Takođe, gosti iz Podgorice upoznati su sa aktivnostima Pravnog fakulteta u Splitu, sa studijskim programima koje imaju i bogatoj izdavačkoj djelatnosti fakulteta.
 


Ostale informacije