SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

09. 10. 2017.

U okviru realizacije Projekta „Unapređivanje kurikuluma, jačanje međunarodne saradnje i snaženje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa“ (CABUFAL), sudija Apelacionog suda Milić Međedović, član Sudskog savjeta Crne Gore, boraviće u Sloveniji, od 09-13. oktobra 2017. godine. U okviru ovog dijela projekta učesnici će posjetiti Pravni fakultet u Ljubljani.

Cilj studijskog boravka je da se sa evropskim i regionalnim partnerima u ovom projektu–univerzitetskim profesorima, dekanima, sudijama,  eminentnim pravnicima i advokatima, razmijene iskustva i učine dostupnim crnogorskoj pravnoj struci.

Učesnici će se upoznati sa studijskim programima Pravnog fakulteta u Ljubljani, prisustvovati predavanjima iz ustavnog prava, građanskog, građansko-procesnog prava, međunarodno-krivičnog i drugim.

Takođe, predviđene su posjete Centru za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija u okviru Ministarstva za pravosuđe, zatim prezentacija pravne biblioteke, posebno dijela biblioteke UN, i prisustvovaće danima slovenačkih advokata u Portorožu.
 


Ostale informacije