SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

11. 10. 2017.

U okviru Projekta Savjeta Evrope "Odgovornost u pravosudnom sistemu Crne Gore“, u Bijeloj će se od 12-13. oktobra 2017. godine, održati Radionica na temu: "Priprema programa obuke za članove Sudskog i Tužilačkog savjeta Crne Gore i zaposlene u sekretarijatima ovih savjeta".

Osnovni cilj radionice je da se u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima dvije ključne partnerske institucije Savjeta Evrope, definišu prioritetne teme za sljedeće obuke, treninge, seminare, studijske posjete, koje će doprinijeti daljem jačanju kapaciteta kako članova, tako i zaposlenih, sve u cilju efikasnije realizacije  obaveza utvrđenih akcionim planovima za ostvarivanje strateških smjernica predviđenih Strategijom reforme pravosuđe.
 
 
 


Ostale informacije