SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

30. 10. 2017.

Vesna Simović Zvicer, članica Sudskog savjeta Crne Gore i predsjednica Disciplinskog vijeća učestvovala je sinoć u emisiji „DIREKTNO“ na TV Vijesti. Tema emisije je bila ODGOVORNOST SUDIJA.

Pored gospođe Simović-Zvicer, gosti su bili i Marijana Laković Drašković, generalna direktorica Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde, Tea Gorjanc Prelević, direktorica Akcije za ljudska prava (HRA) i Sergej Sekulović, advokat.

U okviru date teme razmatrana su pitanja disciplinske odgovornosti sudija, poštovanja i kršenja Etičkog kodeksa, prekršaji i sankcije koje se utvrđuju, poštovanje preporuka evropskih eksperata, primjena prakse Evropskog suda za ljudska prava, koliko su nam neophodne izmjene zakonodavnog okvira u dijelu odgovornosti sudija, kako bi se ukupno ojačao princip nezavisnosti, profesionalnosti i odgovornosti pravosuđa.
 

Ostale informacije