Saopštenje za javnost

08. 11. 2017.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević boravi u Lisabonu, u studijskoj posjeti portugalskim pravosudnim institucijama.
 
Predsjednik Vukčević imao je danas sastanak u Visokom sudskom savjetu Portugala, gdje je razgovarao sa sudijom Conselheiro Belo Morgadom, potpredsjednikom Savjeta i ostalim članovima ove institucije.
 
Na sastanku su razmijenjena iskustva o ulogama, strukturi, nadležnostima i načinu rada dva sudska savjeta. Posebno je fokus stavljen na odgovornosti sudija i disciplinskom postupku, obukama za sudije i kontinuiranoj edukaciji kao preduslova sudijske efikasnosti i napredovanju u karijeri. U ovom dijelu, model upravljanja predstavio je Ruben Juvandes, sudija i ocjenjivač u VSS Portugala.

Takođe, bilo je riječi i o načinu upravljanja dokumentacijom.
 
Predhodnih dana predsjednik Vukčević i ostali članovi crnogorske pravosudne delegacije, posjetili su Centar za pravosudne studije-Nacionalnu akademiju za sudije i tužioce Portugala. Zatim su imali  sastanke sa predsjednicima Vrhovnog suda Portugala, Apelacionog suda i predsjednicom najvećeg prvostepenog suda u Sintri, kao i sa čelnicima Vrhovnog državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta Portugala.
 
Studijska posjeta se organizuje za predstavnike Sudskog savjeta Crne Gore, Vrhovnog suda,  Vrhovnog državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta u okviru projekta Savjeta Evrope i EU „Odgovornost u pravosudnom sistemu“, a koji se realizuje u sklopu Horizontal facility programa za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku.
 


Ostale informacije