Saopštenje za javnost

                                                             Su. R. br. 908/2011
Podgorica, 24.10.2011. godine

 

                                                           SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore Vesna Medenica prisustvuje Međunarodnom simpozijumu u Istanbulu

 

 

         Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore Vesna Medenica na poziv predsjednika Visokog savjeta sudija i tužilaca Republike Turske, ministra pravde Sadullaha Ergina, prisustvuje Međunarodnom simpozijumu o reformama u turskom sudskom sistemu koji se od 25-26. oktobra održava u Istanbulu, Republika Turska.

         Međunarodnom simpozijumu o reformama u turskom sudskom sistemu i Visokom savjetu sudija i tužilaca - "Od prošlosti do danas i poređenje sa aplikacijom za članstvo u Evropskoj uniji" prisustvovaće predsjednik Evropske mreže sudskih savjeta (ENCJ) Migel Karmona Ruano, predstavnici Venecijanske komisije, Evropske komisije, Savjetodavnog odbora evropskih sudija (CCJE), kao i delegacije sudskih savjeta članova Evropske mreže sudskih savjeta.

         Teme simpozijuma o kojima će predstavnici sudstva evropskih država diskutovati su pravosudne reforme, uloga sudskih savjeta u efikasnosti pravosuđa, princip nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva, kao i odnos sudstva i medija.

          Sudski savjet Crne Gore pozvan je u svojstvu posmatrača Evropske mreže sudskih savjeta, koje svojstvo mu je dato jednoglasnom odlukom Generalne skupštine ENCJ u junu mjesecu, u Litvaniji, kao priznanje što je Crna Gora stekla status zemlje kandidata EU. Punopravno članstvo u ENCJ stiče se članstvom u Evropskoj uniji.

 

                                                                                        SEKRETARIJAT SAVJETAOstale informacije