Saopštenje za javnost

29. 12. 2017.

Novoizabrane sutkinje Apelacionog suda Crne Gore, Katarina Đurđić i Marijana Pavićević  kao sudije koje napreduju u sud višeg stepena, potpisale su danas tekst svečane zakletve pred Sudskim savjetom Crne Gore.
 
Predsjednik Sudskog savjeta, dr Mladen Vukčević i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore,Vesna Medenica poželjeli su novoizabranim sutkinjama uspješan rad, navodeći da vjeruju da će i ubuduće svoju sudijsku funkciju vršiti savjesno i odgovorno, te da će doprinijeti reformi pravosuđa u cilju stvaranja nezavisnog,  efikasnog i pristupačnog sudskog sistema Crne Gore.
 

Ostale informacije