SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

10. 01. 2018.

Danas je u Podgorici održan sastanak predsjednika Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladena Vukčevića sa saradnicima i predstavnika Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici.

Na sastanku je razmatrana dinamika budućih aktivnosti za prvu polovinu 2018. godine, u vezi Projekta „Odgovornost u pravosudnom sistemu“, kao dijela Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku, koji je finansiran od strane Evropske unije, a implementira ga Savjet Evrope, u cilju saradnje ovih institucija sa zemljama Jugoistočne Evrope i poboljšanja svih kapaciteta pravosuđa.

Razmijenjena su mišljenja u vezi primjene preporuka SE koje se odnose između ostalog i na primjenu i poboljšanje pravila u nacionalnom Etičkom kodeksu i moguću ulogu Etičke komisije; na izmjene Zakona o Sudskom savjetu i sudijama; budžetsko planiranje Sudskog savjeta u okviru strateškog planiranja u cjelokupnom pravosuđu; disciplinsku odgovornost i disciplinski okvir.

Ostale informacije