SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

19. 02. 2018.

U okviru Projekta Savjeta Evrope "Odgovornost u pravosudnom sistemu Crne Gore“, u Budvi će se 19. februara 2018. godine, održati Konsultativni sastanak sa sudijama osnovnih sudova na temu: "Ocjenjivanje sudija u Crnoj Gori".

Osnovni cilj sastanka je da se u neposrednoj komunikaciji sa članovima Komisije i vijeća za ocjenjivanje, 48 sudija koji se ocjenjuju ove godine shodno odluci Sudskog savjeta, upoznaju sa standardima Savjeta Evrope i preporukama Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE) u odnosu na postupak evaluacije sudijskog rada i njihove efikasnosti.

Takođe, biće im dodatno obrazložen pravni okvir i procedura ocjenjivanja sudija u Crnoj Gori, kao i dosadašnja iskustva u procesu testiranja sistema ocjenjivanja sudija na nivou Osnovnog suda u Nikšiću.

Na otvaranju ovog događaja pozdravne riječi uputiće, dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta, Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Senka Danilović, predsjednica UO Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu i Anđela Longo, šefica Programske kancelarije SE u Podgorici.
 
Ostale informacije