SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na trećoj  telefonskoj sjednici Sudskog savjeta Crne Gore, održanoj 12.03.2018. godine, Sudski savjet je  shodno članu 121 stav 2, članu 128 stav 6 Ustava Crne Gore ("Sl. list CG" br. 1/07 i 38/13) i članu 105 stav 2, 3 i 4 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ("Sl. list CG" br. 11/15 i 28/15),  donio odluku o prestanku sudijske funkcije Ivanu Kadiću, sudiji Osnovnog suda u Nikšiću, na lični zahtjev.

Istovremeno je donijeta odluka o utvrđivanju prava na isplatu naknade u visini zarade koju je imenovani primao u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, u trajanju od  jedne godine, a shodno članu 36 stav 1 u vezi stava 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list CG“, br. 16/16 i  83/16).

Ostale informacije