SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

21. 03. 2018.

Sudski savjet Crne Gore i Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, 29. marta 2018. godine u Budvi, organizuju Seminar na temu: "Ujednačen pristup primjeni kriterijuma, potkriterijuma i indikatora u postupku ocjenjivanja rada sudija“ za predsjednike sudova i članove vijeća za ocjenjivanje rada sudija. Događaj se organizuje u okviru projekta Savjeta Evrope „Odgovornost u pravosudnom sistemu“.

Osnovni cilj seminara je da se osnaže znanja i vještine predsjednika sudova i članova vijeća za ocjenjivanje rada sudija o postupku ocjenjivanja, indikatorima za sačinjavanje izvještaja, predlogu ocjene na osnovu kriterijuma propisanih za sudije, kao i kriterijumima za ocjenjivanje i indikatorima za sačinjavanje izvještaja i predloga ocjena za sudije - predsjednike sudova.

Veoma značajan segment rada će biti posvećen predstavljanju dosadašnjih iskustava u primjeni sistema ocjenjivanja sudija, sa posebnim fokusom na iskustva stečena prilikom realizacije pilot - projekta redovnog ocjenjivanja sudija Osnovnog suda u Nikšiću.

Seminaru će pored predstavnika Sudskog savjeta, prisustvovati predsjednici sudova, članovi vijeća za ocjenjivanje koji će u narednom periodu sprovesti ocjenjivanje rada sudija osnovnih sudova koji imaju od pet do deset godina sudijskog staža, kao i članovi Sudskog savjeta koji su u Komisiji za ocjenjivanje.

Ostale informacije