SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

27. 04. 2018.

Zamjenik predsjednika i član Sudskog savjeta Crne Gore Dobrica Šljivančanin, prisustvovaće danas prezentaciji izvještaja međunarodnog eksperta koji se odnosi na procjenu potrebe za obukama u oblasti međunarodne pravne saradnje i predstavljanju programa obuka na polju međunarodne pravne saradnje koji treba da pomogne u unapređenju znanja nosilaca pravosudne funkcije u implementaciji instrumenata EU u oblasti međunarodne pravne saradnje.

Predstavljanje programa obuka organizuje Centar za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu u saradnji sa Ministarstvom pravde, a u okviru Projekta EURoL II (Podrška Evropske unije vladavini prava).

Programom obuke je predviđeno da se na nivou svih prvostepenih i drugostepenih sudova odredi jedan sudija koji će pohađati module obuke i koji će u daljoj realizaciji projekta biti kontakt osoba za međunarodnu pravnu saradnju.

Ostale informacije