SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

12. 06. 2018.

Programska kancelarija Savjeta Evrope, Sudski savjet Crne Gore i Vrhovni sud u srijedu, 13. juna 2018. godine u Podgorici, organizuju Okrugli sto na temu: „Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori”. Događaj se organizuje u okviru projekta Savjeta Evrope „Odgovornost u pravosudnom sistemu“, koji se realizuje u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku. 

Cilj okruglog stola je da se sumiraju dosadašnji ostvareni rezultati na sprovođenju sistema disciplinske i etičke odgovornosti sudija u Crnoj Gori, kao i da se predstave izazovi sa kojima se zemlje članice Savjeta Evrope suočavaju kada je riječ o različitim aspektima odgovornosti u pravosudnom sistemu. 

Okruglom stolu će prisustvovati predsjednici svih sudova u CrnojGori, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, članovi Sudskog savjeta CrneGore, predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici Advokatske komore, predstavnici nevladininih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnici Savjeta Evrope i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. 

U uvodnom dijelu prisutnima će se, između ostalih, obratiti i dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta.

Ostale informacije