SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

25. 06. 2018.

Evropsko udruženje studenata prava Crne Gore (ELSA Montenegro) uz podršku Savjeta Evrope, organizuje pilot pravnu kliniku u periodu  od 25. juna do 12.jula 2018. godine. Pravnu kliniku će činiti šest modula posvećenih zabrani mučenja i drugih oblika nečovječnog postupanja i kažnjavanja u kontekstu člana 3 EKLJP.
 
Tim povodom, prvi gost i predavač, bio je danas, prof.dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, na temu „Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama“.
 
Događaj koji se realizuje uz podršku Horizontalnog programa Savjeta Evrope za zemlje Zapadnog Balkana i Turske osmišljen je na način da ohrabri studente prava u pisanju pravne argumentacije, i da predstavi “način razmišljanja koji uvažava ljudska prava”, kao i da studente upozna sa primjenom prava kroz rad na konkretnim slučajevima. 

Ostale informacije