SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

12. 09. 2018.


Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici i Sudski savjet Crne Gore, od 11-12. septembra 2018. godine, realizovali su ekspertsku misiju u okviru projekta HF14-Crna Gora - „Odgovornost u pravosudnom sistemu“- Razvijanje akcionog plana za unapređenje kapaciteta za budžetsko planiranje i upravljanje budžetom i finansijama Sudskog savjeta i sudova.

Tokom protekla dva dana službenici Sekretarijata Sudskog savjeta - Odjeljenja za finansije i računovodstvo, Odjeljenja za internu reviziju, kao i službenici Višeg suda u Podgorici i Osnovnog suda u Podgorici koji se bave pitanjima finansijama, imali su priliku da sa gospodinom Adisom Hodžićem, ekspertom SE i CEPEJ-a – Evropske komisije za efikasnost pravosuđa, razmijene mišljenja o pitanjima koja se odnose na proces izrade i izvršenja budžeta za pravosuđe, ključnim pretpostavkama i sadržaju budžetskog predloga i vezi između strateških planova i godišnjih budžeta za sudstvo.


  • Ekspertska misija
  • Ekspertska misijaOstale informacije