SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20. 11. 2018.

Vesna Simović Zvicer, članica Sudskog savjeta Crne Gore, učestvovaće na III sastanku Mreže za obuku nosilaca pravosudnih funkcija Jugoistočne Evrope pod nazivom „Vladavina prava u srcu procesu proširenja – regionalna saradnja“, koji će se održati 21-22. novembra 2018. godine u Zagrebu. Događaj organizuje Regionalni centar za koordinaciju (RCC) iz Sarajeva.

Sastanku će pored predstavnika Sudskog savjeta Crne Gore pisustvovati i predstavnici pravosudnih savjeta Turske, Srbije, BiH, Kosova, Makedonije i Albanije.

Ovo će biti prilika da se razgovara o značaju vladavine prava i implementacije zakona,  doživotne sudijske edukacije i važnosti iste za imenovanje sudija i tužilaca u zemljama jugoistočne Evrope, kao i saradnje sudskih savjeta i pravosudnih akademija i centara za obuku u sudstvu i tužilaštvu. Regionalna saradnja, razmjena prakse i naučenih lekcija, kao i informacije o rezultatima i reformama u oblasti pravde, će u dugoročnom periodu poboljšati efikasnost rada i nadležnost sudija i tužilaca. RCC će podržati pravosudnu reformu kao preduslov za povećanje nezavisnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija i postignute standarde EU u oblasti pravosuđa.
 


 


Ostale informacije