SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

30. 11. 2018.

Na četvrtoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 30.11.2018. godine, Sudski savjet  je razmatrao zahtjev Upravnog suda Crne Gore o povećanju broju sudija i donio odluku da se u ovom sudu poveća broj za dvoje sudija.

Savjet je za predstavnika Sudskog savjeta za izradu Nacrta Strategije reforme pravosuđa 2019 – 2022 sa Akcionim planom za njeno sprovođenje, imenovao sudija Anu Perović Vojinović, člana Savjeta iz reda sudija.

Savjet je dao mišljenja na broj utvrđenih radnih mjesta u pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Višem sudu u Bijelom Polju, Višem sudu za prekršaje Crne Gore, osnovnim sudovima u Bijelom Polju, Pljevljima, Rožajama, Plavu i Kotoru i sudovima za prekršaje u Bijelom Polju i Budvi.

Takođe, Savjet je danas  utvrdio da  Nenad Vujanović, sudija Osnovnog suda u Podgorici ispunjava uslove iz člana 33 stav 1 i 2 Zakona o Centru za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu za mentora, i dopunio  Listu mentora iz reda sudija Osnovnog suda u Podgorici.

Sudski savjet se upoznao sa informacijom Mirjane Popović, sudije Višeg suda u Podgorici i člana Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE) u ime Crne Gore, o njenom učešću na XIX Plenarnoj sjednici CCEJ održanoj početkom novembra u Zagrebu. Na ovoj sjednici je usvojeno Mišljenje br.21 (2018) „ Sprečavanje korupcije u sudstvu“, koje će biti proslijeđeno svim relevantnim tijelima među zemljama članicama Savjeta Evrope.

Sudski savjet je utvrdio da će se u 2019. godini, ocjenjivati sudije osnovnih sudova i sudova za prekršaje koji imaju od 3 do 5 godina sudijskog staža.
 
 
 
 

Ostale informacije