SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

21. 12. 2018.

Na petoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 21.12.2018. godine, Sudski savjet   je imenovao vijeća za ocjenjivanje sudija u sudovima za prekršaje u Podgorici, Budvi i Bijelom Polju, shodno Odluci o sprovođenju  postupka ocjenjivanja rada sudija osnovnih sudova i sudova za prekršaje koje imaju navršenih tri do pet godina sudijskog staža, koja je usvojena u novembru mjesecu. Ocjenjivanje se vrši radi procjene  stručnosti, kvaliteta i kvantiteta rada, etičnosti i potrebe za obukom sudija, a  sprovodi se za period od 01.01.2016. – 31.12.2018. godine.
 
Savjet je dao mišljenja na broj utvrđenih radnih mjesta u pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u osnovnim sudovima u Herceg Novom i Žabljaku.

Takođe, Savjet  je usvojio Godišnji plan redovnih sjednica Sudskog savjeta za 2019. godinu i imenovao Centralnu popisnu komisiju.

Savjet je donio izmjene i dopune  Plana slobodnih sudijskih mjesta na nivou Crne Gore za 2018/2019, koji saglasno Zakonu o Sudskom savjetu i sudijama, sadrži sudijska mjesta u svim sudovima koja će biti slobodna u naredne dvije godine, način oglašavanja i rokove za popunjavanje.
Na sjednici je usvojeno novo Uputstvo o izradi statističkih izvještaja sudova za prekršaje, kako bi se postigao cilj pune jednoobraznosti izvještavanja, sa svim potrebnim stavkama koje treba da sadrži izvještaj, kao što su pregled rada sudija, pregled rada sudija u predmetima po žalbi, uporedni pregled po godinama i grafički prikaz rada.

Sudski savjet se upoznao sa Izvještajem o radu sutkinje Katarine Peković, koja je bila upućena na rad u Registar Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, u periodu od 01.05.2016.godine do 31.08.2018.godine. Između ostalog, sutkinja Peković je u izvještaju navela broj i vrste pritužbi podnijetim protiv Crne Gore, tokom njenog rada u ESLJP, kao i odluke donijete povodom istih. Navela je i zaduženja koja je imala u skladu sa godišnjim normama za vrijeme rada, kao i stavove sa godišnjih sastanaka predstavnika Registra ESLJP, nacionalnim sudijom, predsjednikom i zamjenikom predsjednika sekcije sudija u kojoj je Crna Gora, šefom divizije za našu državu i glavnim pravnikom, na kojima su se analizirali svi aspekti podnijetih predstavki, povreda prava i drugo. Ocijenjeno je da su predstavnici gore navedenih institucija uvijek zauzimali pozitivan stav i ocjene u odnosu na stanje našeg pravosuđa.

Na ovoj sjednici, Sudski savjet je donio odluku o objavljivanju javnih oglasa za izbor:
 
- jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore,
 
- dvoje sudija Upravnog suda Crne Gore,
 
-predsjednika Višeg suda u Podgorici,
 
- predsjednika Privrednog suda Crne Gore,
 
- predsjednika osnovnih sudova u Baru, Podgorici, Kotoru, Rožajama, Plavu i Herceg Novom;
 
- jednog sudije Višeg suda za prekršaje Crne Gore i
 
- pet sudija sudova za prekršaje.
 
 

Ostale informacije