SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

10. 01. 2019.

Centar za demokratsku tranziciju i Centar za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu u petak, 11. januara 2019. godine, organizuju Panel diskusiju na temu: "Izbor i napredovanje sudija i tužilaca: uslovi znanja, obuke i obrazovanja“. Događaj se organizuje uz podršku Evropskog fonda za Balkan i dio je regionalnog projekta o izboru i napredovanju sudija i tužilaca.

Panelu će prisustvovati predstavnici pravosudnih organa, državnih institucija, nevladinog sektora i medija, sa ciljem da se prezentuje regionalno istraživanje na datu temu, kao ipreporuke iz komparativnog istraživanja međunarodnih standarda i dobrih praksi.

Predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčevićće biti, između ostalih, i jedan od uvodnih panelista. 

Ostale informacije