SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

08. 03. 2019.

Centar za monitoring i istraživanje – CEMI  i Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM  uz podršku Evropske unije, organizuju Seminar o pravosudnom sistemu Crne Gore,  u okviru projekta „Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa“
 
Tim povodom, između ostalih predavač tokom današnjeg dana, bio je  prof.dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore.
 
Predsjednik Vukčević je imao izlaganja o Ustavnom sudu Crne Gore, kao nekadašnji predsjednik ovog suda, kao i izlaganje na temu – Disciplinska odgovornost i etičko postupanje sudija.
 
Učesnici ovog trodnevnog seminara imaju priliku da se od strane eminentnih predavača upoznaju sa savremenim principima funkcionisanja pravosudnog sistema, kao i sa najznačajnijim presudama Evropskog suda za ljudska prava.
 

Ostale informacije