SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

11. 03. 2019.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
IV SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
 
za 11.03.2019. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
1.         Usvajanje zapisnika sa II sjednice, održane 15. i 18.02.2019. godine i III sjednice, održane 21. i 25.02.2019. godine,
2.         Nacrt Godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2018. godinu,
3.         Usvajanje godišnjeg izvještaja Komisije za Etički kodeks sudija za 2018. godinu,
4.         Donošenje odluka po prigovorima sudija podnijetih na odluke Komisije za rješavanje stambenih potreba sudija,
5.         Donošenje prosječnih mjerila kvaliteta i kvantiteta rada za Upravni sud Crne Gore, Privredni sud Crne Gore, osnovne sudove koji imaju manje od 6 sudija, osnovne sudove koji imaju manje od 12 sudija i osnovne sudove koji imaju više od 12 sudija, kao i za sudove za prekršaje,
6.         Davanje saglasnosti na Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Danilovgradu,
7.         Predlog za povećanje broja sudija u Sudu za prekršaje u Podgorici,
8.         Konstatovanje prestanka funkcije Milovanu Spasoviću, sudiji Višeg suda u Bijelom Polju i raspisivanje internog oglasa za popunjavanje jednog slobodnog sudijskog mjesta u tom sudu,
9.         Inicijativa Udruženja sudija Crne Gore,
10.       Pritužbe,
11.       Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.
 
  

Ostale informacije