SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

11. 03. 2019.

Na četvrtoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 11.03.2019. godine, Sudski savjet je usvojio Prosječna mjerila kvaliteta i kvantiteta rada za Upravni sud Crne Gore, Privredni sud Crne Gore, osnovne sudove koji imaju do 6 sudija, osnovne sudove koji imaju od 6 do 12 sudija i osnovne sudove koji imaju preko 12 sudija, kao i za sudove za prekršaje. Prosječna mjerila rada sudova  utvrđuju se za svaku kategoriju navedenih sudija za svaku godinu u roku od dva mjeseca po proteku kalendarske godine. Prosječna mjerila kvantiteta rada utvrđuju se tako što se ukupan broj riješenih predmeta u toku jedne godine u određenoj materiji za određenu kategoriju sudova podijeli sa brojem sudija koji su radili u toj materiji.
 
Na današnjoj sjednici razmatran je i Nacrt godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu u 2018. godini. Izvještaj sadrži podatke o radu Savjeta i njegovih tijela, opis i analizu stanja u sudstvu, detaljne podatke za svaki sud koji se odnose na broj primljenih i riješenih predmeta za 2018. godinu, probleme i nedostatke u njihovom radu, kao i mjere koje treba preduzeti da si ti nedostaci otklone. Saglasno Zakonu o Sudskom savjetu i sudijama, isti će biti dostavljen Skupštini Crne Gore na razmatranje, najkasnije do 31. marta 2019.godine.
 
Savjet je usvojio Izvještaj o radu Komisije za Etički kodeks sudija za period od 01.01.do 31.12.2018.godine. U toku 2018. godine, Komisiji za etički kodeks sudija je podnijeto ukupno 15 inicijativa za utvrđivanje povrede Etičkog kodeksa sudija. Nakon sprovedenih postupaka, Komisija je u 1 inicijativi utvrdila povredu, dok je u 14 inicijativa utvrđeno da sudija nije počinio povredu Etičkog kodeksa. U jednom postupku Komisija je usvojila mišljenje, shodno smjernicama koje su u decembru 2018. godine, zajednički pripremile i donijele Komisija za etički kodeks sudija i Komisija za etički kodeks državnih tužilaca, uz ekspertsku podršku Savjeta Evrope kroz projekat “Odgovornost u pravosudnom sistemu”.
 
Savjet je dao saglasnost na Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Danilovgradu.
 
Savjet je konstatovao prestanak funkcije Milovanu Spasoviću, sudiji Višeg suda u Bijelom Polju, i donio odluku o objavljivanju internog oglasa za popunjavanje jednog slobodnog sudijskog mjesta u tom sudu.
 
 
 

Ostale informacije