SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

13. 03. 2019.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević i sudije Ana Perović Vojinović i Dragan Babović članovi Savjeta, borave u studijskoj posjeti institucijama Savjeta Evrope, 13-14.marta 2019.godine.

Posjeta se sprovodi u okviru projekta „Odgovornost u pravosudnom sistemu“ koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope u Crnoj Gori, pod nazivom „Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku”.

Studijski boravak u Strazburu će pružiti priliku da se delegacija iz Crne Gore, koju pored predstavnika Sudskog savjeta čine i predstavnici Tužilačkog savjeta i Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu, upozna sa načinom funkcionisanja i rada  Venecijanske komisije, GRECO-a, Komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), Komiteta za pravosudnu saradnju, Konsultativnog vijeća evropskih sudija i tužilaca (CCJE), i drugim tijelima koja se bave razvijanjem standarda i preporuka u dijelu nezavisnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosudnih sistema.

Osim toga, predviđena je posjeta i Evropskom sudu za ljudska prava, u okviru koje će članovi delegacije prisustvovati seminaru o politikama rodne ravnopravnosti u sektoru pravosuđa.
 

Ostale informacije