SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

22. 03. 2019.

AIRE Centar iz Londona (Savjet o individualnim pravima u Evrope) i Zaštitnici građanskih prava, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Vlade Švedske i Fondacije Konrad Adenauer, organizuju Šesti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, koji se održava od 22-23. marta u Dubrovniku.

Ovom događaju će ispred Sudskog savjeta Crne Gore prisustvovati dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog Savjeta.

Cilj  Foruma je promovisanje sprovođenja Evropske konvencije o ljudskim pravima na lokalnom nivou, podsticanje regionalne saradnje u kontinuiranom razvoju vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, kao i pružanje pomoći u procesu evropskih integracija država u regionu. Glavna tema ovogodišnjeg Foruma  je - Prava djeteta i Evropska konvencije o ljudskim pravima. Tokom Foruma razmatraće se brojna pitanja, kao što su nasilje u porodici (sa djecom kao žrtvama i svjedocima), trgovina ljudima, azil, starateljstvo i briga o djeci,  pristup pravdi za djecu.

Učesnici i ovog šestog okupljanja biće predstavnici pravosudnih institucija  iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Forum će okupiti i sudije Evropskog suda za ljudska prava iz zemalja regiona, predsjednike i sudije vrhovnih i ustavnih sudova, predsjednike savjeta sudstva, direktore institucija za obuku sudija, zastupnike država pred sudom u Strazburu, predstavnike nevladinih organizacija i istaknute pravne stručnjake u ovoj oblasti.
Ostale informacije