SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

06. 05. 2019.

Sudija Osnovnog suda u Podgorici Dragan Babović, član Sudskog savjeta Crne Gore  učestvovaće na Četvrtom savjetovanju Alumni kluba Pravosudne akademije Srbije – „Pravosuđe na prekretnici“, koje se održava od 07-10. maja 2019. godine na Zlatiboru.
 
Sastanku će pored predstavnika Sudskog savjeta Crne Gore pisustvovati i predstavnici pravosudnih savjeta i pravosudnih akademija zemalja regiona. Predavači na ovom događaju biće ugledni pravnici iz reda sudija Vrhovnog kasacionog suda, profesora prava, sudija, tužilaca i advokata.

Sudija Babović biće jedan od panelista u okviru diskusije na temu „Reforma pravosudne akademije“.

I ovo okupljanje mladih sudija, tužilaca i advokata predstavlja dobru priliku da se razgovara o značaju vladavine prava i implementacije zakona, doživotne sudijske edukacije i važnosti iste za imenovanje sudija  u zemljama regiona, saradnje sudskih savjeta i pravosudnih akademija i centara za obuku u sudstvu i tužilaštvu, kao i perspektivama akademija u budućnosti.
 
 


Ostale informacije