SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

08. 05. 2019.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
VI SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 10.05.2019. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
1.Usvajanje zapisnika sa V sjednice, održane 19. i 25.04.2019. godine,
2.Utvrđivanje ocjena za Boška Bašovića, Mladena Bulatovića i Amru Burdžović, kandidata za sudije osnovnih sudova, za vrijeme inicijalne obuke, a na osnovu izvještaja Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, i donošenje odluke o izboru imenovanih za sudije osnovnih sudova,
3.Davanje saglasnosti na Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji osnovnih sudova u Ulcinju i Baru,
4.Konstatovanje prestanka funkcije Aleksandru Ćulafiću, sudiji Osnovnog suda u Beranama,
5.Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević
 
 

Ostale informacije