SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

13. 05. 2019.

Članica Sudskog savjeta Crne Gore dr Vesne Simović Zvicer, učestvovaće na završnoj konferenciji, vladavina prava, čiji će domaćin biti Sud pravde EU u Luksemburgu, od 13-14. maja 2019.godine. Konferencija se organizuje u okviru projekta vladavina prava koji sprovodi Evropska mreža za obuku sudija - EJTN, u partnerstvu sa Evropskom mrežom pravosudnih savjeta - ENCJ, a finansiranog od strane Evropske komisije.

Glavni cilj projekta koji se sastojao od šest seminara, uključujući i ovu završnu konferenciju je da  učesnici bolje razumiju evropske i nacionalne standarde vladavine prava i da se pozabave aspektima zaštite osnovnih prava i vladavine prava, kao što je izraženo u sudskoj praksi Suda pravde EU i Evropskog suda za ljudska prava. Takođe,  cilj je povećanje svijesti sudija i tužilaca iz svih država članica EU i šest zemalja Zapadnog Balkana o ključnoj ulozi i uticaju vladavine prava na svakodnevni profesionalni i privatni život. Rezultati projekta će biti uvršteni u  Priručnik za pravnu praksu i vladavinu prava.

Projekat se odnosi na sudije i tužioce, čelnike sudova i na članove Sudskih savjeta zemalja članica EU i šest zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo).

Tokom završne konferencije biće prilike da se diskutuje kako na nacionalnom nivou primijeniti najbolje prakse u oblasti vladavine prava, na osnovu relevantne sudske prakse Suda pravde EU  i ESLJP, i ključnih izazova za sudstvo koji su identifikovani tokom seminara i rezultata projekta.

Ostale informacije