SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

16. 05. 2019.

Predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević boraviće od 17-19. maja u Banja Luci, gdje će učestvovati u svojstvu člana Visokog sudskog vijeća na XIII Regionalnom Moot Court takmičenju pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP). Takmičenje organizuje švedska organizacija Civil Rights Defenders (bivši Švedski helsinški komitet za ljudska prava), iz oblasti Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno jurisdikcije ESLJP.

Ideja takmičenja je promocija multikulturalnosti, višejezičnosti, kroz njegovanje tradicije učešća izabranih pravnih fakulteta sa prostora sedam država regiona (Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Albanije).

Visokom rangu ovog takmičenja u simulaciji suđenja doprinosi i učešće aktuelnih i bivših sudija Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura, sudija visokih sudova država regiona i predsjednika sudskih savjeta.
 

Ostale informacije