SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

11. 06. 2019.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
VIII SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 12.06.2019. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
 
1.         Usvajanje zapisnika sa VII sjednice, održane 30.05. i 03.06.2019. godine,
2.         Utvrđivanje liste kandidata za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore,
3.Intervju sa kandidatima prijavljenim na oglas za izbor predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom,
4.         Donošenje odluke po internom oglasu za trajno dobrovoljno raspoređivanje dvoje sudija u Upravni sud Crne Gore,
5.         Imenovanje predsjednika Vijeća za ocjenjivanje rada sudija Osnovnog suda u Podgorici,
6.         Konstatovanje prestanka funkcije Zorici Dabetić, predsjednici Osnovnog suda u Herceg Novom,
7.         Davanje saglasnosti na broj utvrđenih radnih mjesta u Predlogu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Nikšiću,
8.         Dopis Komisije za napredovanje u smislu člana 66 Poslovnika Sudskog savjeta,
9.         Pritužbe,
10.       Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.
 

Ostale informacije