SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

12. 06. 2019.

Na osmoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 12.6.2019. godine, Savjet je sačinio listu kandidata za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, nakon što je sprovedena procedura, shodno članu 33 i 34 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, objavljen javni oglas i utvrđeno da je prijava dosadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice kao jedinog kandidata, blagovremna i potpuna.

Listu kandidata Sudski savjet će dostaviti Opštoj sjednici Vrhovnog suda, koja će  dvotrećinskom većinom ukupnog broja sudija toga suda, tajnim glasanjem, utvrditi obrazloženi predlog za izbor predsjednika Vrhovnog suda, i isti  dostaviti Sudskom savjetu.

Takođe, na današnjoj sjednici obavljen je intervju sa kandidatima prijavljenim na oglas za izbor predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom, i to sa Dijanom Dragišić, sutkinjom ovog suda i Ivanom Perovićem, sudijom Osnovnog suda u Nikšiću.
 
Savjet je dao saglasnost na broj utvrđenih radnih mjesta Predlogom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  Osnovnog suda u Nikšiću.
 
Savjet je imenovao Željku Jovović predsjednicu Osnovnog suda u Podgorici, za predsjednicu Vijeća za ocjenjivanje rada sudija u tom sudu.
 
Savjet je donio odluku  po internom oglasu za trajno dobrovoljno raspoređivanje dvoje sudija u Upravni sud Crne Gore, nakon što je razmotrena analiza Komisije za trajno dobrovoljno raspoređivanje, o potrebama suda u kojem prijavljene sudije rade, te je odlučeno da se u Upravni sud Crne Gore trajno dobrovoljno rasporede, Medina Mušović, sutkinja Višeg suda u Bijelom Polju i Ljiljana Šoškić, sutkinja Višeg suda u Podgorici.
 
Savjet je razmatrao i dopis Komisije za napredovanje u smislu člana 66 Poslovnika Sudskog savjeta, radi utvrđivanja potpunosti i blgovremenosti podnešenih prijava na javni oglas za izbor jednog sudije Višeg suda za prekršaje Crne Gore.
 
Današnjoj sjednici prisustvovali su i predstavnica NVO Akcija za ljudska prava Martina Markolović i Danilo Ajković iz informativne redakcije FOS Medija.
 
Odlučeno je da se nastavak sjednice održi u ponedjeljak, 17. juna 2019.godine, sa početkom u 13 časova.
 

Ostale informacije