SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02. 07. 2019.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
IX SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 08.07.2019. godine, sa početkom u 8,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
 
1.         Usvajanje zapisnika sa VIII sjednice, održane 12. i 17.06.2019. godine,
2.         Donošenje odluke po internom oglasu za trajno dobrovoljno raspoređivanje jednog sudije u Viši sud u Podgorici,
3.         Intervju sa kandidatima prijavljenim na oglas za izbor jednog sudije u Viši sud u Bijelom Polju,
4.         Intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas br. 01-2491/19-30 od 07.05.2019. godine, za izbor 10 kandidata za sudije u osnovnim sudovima,
5.         Prigovor na odluku Komisije za Etički kodeks sudija Ek.br.1/19,
6.         Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u zgradi Vrhovnog suda Crne Gore.
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević
 
 
 
 
 
 

Ostale informacije