SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

12. 07. 2019.

Sudski savjet je nakon Zakonom predviđene i obavljene procedure, danas izabrao 10 kandidata za  sudije u osnovnim sudovima, i to:
Tijanu Badnjar, savjetnicu u Vrhovnom sudu Crne Gore,
Anu Krkeljić Milić, savjetnicu u Osnovnom sudu u Podgorici,
Milenu Marković Vujanović,  savjetnicu u Osnovnom sudu u Podgorici,
Mirka Kojovića, savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici,
Nedu Vukoslavčević, savjetnicu u Osnovnom sudu u Podgorici,
Krsta Pejovića,  savjetnika u Osnovnom sudu na Cetinju,
Luku Radulovića, savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici,
Vladimira Bulatovića, savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici,
Vladanu Raičević, savjetnicu u Višem sudu u Podgorici i
Jelenu Đukanović,  savjetnicu u Osnovnom sudu u Nikšiću.
Ovi kandidati će u narednom periodu pohađati dalju obuku u Centru za edukaciju u sudstvu i Državnom tužilaštvu, u trajanju od 9 odnosno 18 mjeseci.

Na istoj sjednici donijeta je odluka da se za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju izabere Dragan Mrdak, dosadašnji sudija Osnovnog suda u Bijelom Polju.

Sudski savjet je upoznat sa dopisom NVO Akcija za ljudska prava (HRA), koji se odnosi na intervju sa kandidatima za izbor 10 kandidata za sudije u osnovnim sudovima. Konstatovano je da su neutemeljene i neobjektivne ocjene o radu Sudskog savjeta i njegovom doprinosu reformi pravosuđa u Crnoj Gori. HRA je pojedine  uzgredne opaske tretirala kao pitanja, izostavljanjem stručnih komentara i detaljisanjima koji ne odslikavaju suštinu intervjua. Polazeći od ovog i nekih ranijih iskustava u radu sa HRA, Savjet će se u narednom periodu odrediti u odnosu na konkretne oblike dalje saradnje.
 
 
 
 
 

Ostale informacije