SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

22. 07. 2019.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
XI SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 23.07.2019. godine, sa početkom u 12,00 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa X sjednice, održane 16.07.2019. godine,
2. Davanje saglasnosti na Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata Sudskog savjeta,
3. Pritužbe,
4. Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević
 

Ostale informacije