SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

24. 07. 2019.

Na jedanaestoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 23.07.2019. godine, Savjet je dao saglasnost na broj utvrđenih radnih mjesta Predlogom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  Sekretarijata Sudskog savjeta.
 
Takođe, Savjet je razmatrao i jedan broj pritiglih pritužbi građana, kao i zahtjeve pojedinih sudija podnijetih shodno Granskom kolektivnom ugovoru.
 

Ostale informacije