Saopštenje za javnost

Izvršeni  izbori  i usvojen Izvještaj o radu Komisije za Etički kodeks sudija
 

            Sudski savjet je na IV sjednici održanoj dana 11.04.2012. godine, za predsjednika Apelacionog suda CG izabrao Svetlanu Vujanović, dosadašnju sudiju toga suda.
            Za sudiju Apelacionog suda CG izabran je  Dragiša Rakočević,  dosadašnji sudija Višeg suda u Podgorici, koji  je istovremeno privremeno upućen na rad u  taj sud.
            Milica Vlahović i  Ibrahim Smailović, savjetnici  u podgoričkom Višem i Osnovnom sudu, izabrani su za sudije Osnovnog suda u Podgorici. Za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabrana je Sandra Bursać, savjetnik u Višem sudu u Podgorici, dok  su  za sudije bjelopoljskog Osnovnog suda izabrani Milanka Jokić, savjetnik u Višem sudu u Bijelom Polju  i Almir Muratović, dosadašnji savjetnik u Upravi policije u Bijelom Polju.
            Sudski savjet je donio odluku o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti  Gorana Vrbice, predsjednika Osnovnog suda u Cetinju i istovremeno  u taj sud uputio  sudiju  Višeg suda u Podgorici Dragicu Vuković da zamjenjuje  predsjednika suda.
             Sudski savjet će uputiti inicijativu Vladi Crne Gore za izmjenu Odluke o  načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera ("Sl. list RCG" br. 47/07 od 7.08.2007. godine i "Sl. list CG" br. 37/09 od 10.06.2009. godine) u dijelu koji se odnosi na rješavanje stambenih pitanja nosilaca sudijske funkcije, jer u smislu čl. 1 Odluke sudije ne potpadaju po kriterijume koje propisuje Odluka.
            Na istoj sjednici Sudski savjet je usvojio Izvještaj o radu  Komisije za Etički kodeks sudija za period od 01. oktobra do 31. decembra 2011. godine i dao pozitivno mišljenje na broj utvrdjenih radnih mjesta u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  Apelacionog suda CG.
            Polaganje zakletve za predsjednika Apelacionog suda  CG i novoizabrane sudije zakazano je za 12.04.2012. godine,  sa početkom u 08,30 časova.
 
 
SUDSKI SAVJET
 

Ostale informacije