Sastanak sa ekspertima Savjeta Evrope

Članovi Komisije za Etički kodeks Sudskog savjeta, Dobrica Šljivančanin, Dušanka Radović i Hasnija Simonović, održaće sastanak se 06. aprila 2017.godine, sa ekspertima Savjeta Evrope, u okviru projekta misije “Odgovornost u pravosudnom sistemu”, koji se realizuje u sklopu Horizontalnog programa za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku.

Sastanak će biti posvećen radu Komisije za Etički kodeks, uz razmjenu iskustava sa ekspertom Đurom Sesom, sudijom Vrhovnog suda Hrvatske i potpredsjednikom Konsultativnog vijeća evropskih sudija Savjeta Evrope.
 
SEKRETARIJAT

Ostale informacije