Sastanak sa predstavnicima GRECO-a

Predsjednik i članovi Komisije za etički kodeks sudija, Dobrica Šljivančanin, Dušanka Radović i Hasnija Simonović, sastaće se sa predstavnicima GRECO-a (Grupa zemalja Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije) u sklopu IV kruga evaluacije, 03. novembra 2014. godine .

Tema sastanka biće pregled, nezavisnost sudija, etička načela, integritet sudija i planovi integriteta.

Ostale informacije