Sastanak sa predstavnicima Svjetske banke

27. 04. 2016.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore dr Mladen Vukčević sa svojim saradnicima održao je 26.04.2016. godine sastanak sa predstavnicima Svjetske banke , Džordžijom Harli, specijalistom za reforme pravosuđa i voditeljicom tima i Marinom Matić –Bošković, konsultatkinjom za pitanja reformi pravosuđa. Na sastanku je bilo riječi o nacrtu Analize ljudskih resursa u pravosuđu koju su izradili eksperti Svjetske banke i sugestijama i komentarima koje su na istu imali predstavnici Sudskog savjeta. Dogovoreno je da konačna verzija analize uvaži date komentare. 

Ostale informacije