Sastanak sa predstavnikom fondacije Konrad-Adenauer-Stiftung

25. 02. 2015.

Predsjednik Sudskog savjeta prof.dr Mladen Vukčević, sastao se sa gospodinom Thorsten Geisslerom, predstavnikom fondacije Konrad-Adenauer-Stiftung, u organizaciji Programa za vladavinu prava Jugoistočne Evrope, koji realizuje ova fondacija.
 
Na sastanku je razgovarano o organizaciji i načinu rada Sudskog savjeta, kao i o posjeti Crnoj Gori delegacije njemačkih političara i dijela Sudske komisije u Njemačkom Bundestagu, koja će se održati u septembru 2015.godine.

Ostale informacije