Sastanak sa projektnim timom EUROL

(Podrška Evropske Unije vladavini prava)
 
Predsjednik Sudskog savjeta prof.dr Mladen Vukčević, sa saradnicima, sastao se danas, 17.septembra, sa predstavnicima projektnog tima EUROL u sastavu Alan Bacarese, Hari Mulukutla i Maja Grubišin.

Projekat EUROL, koji je započet februara 2014.godine, sprovodiće se na period od tri godine, a u okviru ovog projekta uradjene su brojne pripremne aktivnosti i analize koje će služiti kao smjernice za dalje aktivnosti.

Na sastankuje diskutovano i o CEPEJ standardima u pravosudnoj statistici-ulozi EUROL-a, studiji mjerenja složenosti predmeta i podršci u uvodjenju poslovnog planiranja u pravosudju.

Ostale informacije