Seminar

“Ujednačen pristup primjeni kriterijuma, potkriterijuma i indikatora u postupku ocjenjivanja rada sudija” (Budva, 29. mart 2018. godine)


Pozdravne riječi

Uvaženi predsjednici sudova, uvažene sudije,

dozvolite mi da se na početku zahvalim partnerima na projektu „Odgovornost u pravosudnom sistemu” Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici, koja nam je još jednom dala podršku i kroz organizaciju ovog seminara, sa ciljem unapređenja nezavisnosti i odgovornosti u pravosuđu i podrške sudskoj reformi u Crnoj Gori.

Kao što znate osnovni cilj seminara je da se osnaže znanja i vještine predsjednika sudova i članova vijeća za ocjenjivanje rada sudija o postupku ocjenjivanja i indikatorima za sačinjavanje izvještaja, predlogu ocjene na osnovu kriterijuma propisanih za sudije i predsjednike sudova.

Ovo je prilika da se diskutuje o svim dilemama i predrasudama sa kojima će se suočavati nosioci sudijske funkcije, odnosno u ovom slučaju, kako sudije koje se ocjenjuju, tako i članovi nedavno izabranih  vijeća za ocjenjivanje učinka rada,  u sistemu koji se zasniva na novim evropskim standardima, gdje uloga sudija dobija drugačiji pristup u ostvarivanju temeljnog načela nezavisnosti i samostalnosti sudija i sudova.

Shodno našoj evropskoj agendi i mjerilima koje treba ispuniti, uspješno okončanje  procesa ocjenjivanja sudija je jedna od ključnih aktivnosti. Principi evaluacije nijesu jednostavni, niti perfektni, ali su neophodni u cilju efikasnosti, ažurnosti i nezavisnosti sudija i sudova.

Sudski savjet je ozbiljno pristupio postupku ocjenjivanja, suočavajući se sa izazovima primjene propisanih kriterijuma i indikatora za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova. To će biti  osnov za sveobuhvatno  vrednovanje i analizu sudijskog rada, od nagrađivanja do napredovanja zasnovanog na zaslugama i implementaciji objektivnih mjerila rada.

U uvjerenju da ćemo i ovaj zadatak ispuniti, i doprinijeti podizanju stepena povjerenja u ukupno pravosuđe, još jednom Vas pozdravljam i želim Vam uspjeh u radu.

DOBRICA ŠLJIVANČANIN,
zamjenik predsjednika Sudskog savjeta Crne Gore


 


Ostale informacije