Seminar “ Podrška sprovođenju disciplinskih postupaka za sudije i tužioce”

Seminar za članove disciplinskih komisija Sudskog i Tužilačkog savjeta, održan je 15-17 marta 2017.godine u Igalu, u organizaciji programske kancelarije Savjeta Evrope u sklopu projekta „Odgovornost u pravosudnom sistemu Crne Gore“ koji se realizuje u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku.

Seminaru su prisustvovali članovi Disciplinske komisije i Komisije za etički kodeks Sudskog savjeta,  njihovi zamjenici, kao i članovi ovih komisija Tužilačkog savjeta.
 

Ostale informacije