Sjednica Sudskog savjeta

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 15.01.2015. godine, sa početkom u 14,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I       R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa XV i XVI sjednice, održanih dana 25.12 i 31.12.2014.godine;
2. Davanje mišljenja na Predlog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;
3. Nacrt Upustva o izradi statističkih izvještaja o radu sudova u skladu sa smjernicama Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ);
4. Usvajanje Plana i Programa rada Radne grupe za mjerenje ažurnosti za 2014-2015 godinu;
5. Imenovanje člana Radne grupe za mjerenje ažurnosti i verifikacija mandata sudiji Upravnog suda Crne Gore;
6. Utvrdjivanju Plana klasifikacionih oznaka u Sekretarijatu Sudskog savjeta;
7. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                           PREDSJEDNIK
 
prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije