Sjednica sudskog savjeta

Su.R.br. 716/11
Podgorica, 06.09.2011.godine
 
Na osnovu člana 83 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG" br. 13/08), sazivam
 
XI SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 19.09.2011.godine sa početkom u 10,00 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa  IX  sjednice, održane 18.07.2011.godine;
2. Davanje mišljenja na Predlog zakona o maloljetničkom pravosudju;
3. Imenovanje Komisije za izbor saglasno članu 34 Zakona o  Sudskom savjetu (Službeni list CG broj 13/08 i 39/11);
4. Imenovanje Disciplinske komisije saglasno članu 51 Zakona o Sudskom savjetu (Službeni list CG broj 13/08 i 39/11);
5. Utvrdjivanje specijalnog dodatka sudijama koji sude u predmetima za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina saglasno članu 99  Zakona o sudovima (Službeni list CG broj 13/08 i 39/11);
6. Utvrdjivanje naknade članovima komisija saglasno članu 21 stav 4 Zakona o Sudskom savjetu;
7. Ukidanje odluka o privremenom upućivanju na rad u Viši sud u Bijelom Polju, Radinke Gačević i Marine Jelovac, predsjednika i sudije Osnovnog suda u Pljevljima, kao i odluke o upućivanju sudije Osnovnog suda u Beranama, Zorana Djukića u Osnovni sud u Baru;
8. Prestanak funkcije Slavki Vukčević sudiji Višeg suda u Podgorici, zbog imenovanja za notara;
9. Prestanak funkcije Ljubinki Kustudić, sudiji Upravnog suda CG, zbog ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju;
10. Raspisivanje slobodnih sudijskih mjesta;
11. Tekuća pitanja.
 Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.
 
PREDSJEDNIK,
                                                                                                                   Vesna Medenica

Ostale informacije